BAG (0)

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ

e Coupon

คูปองจดทะเบียน ต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย (โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ตราสินค้า)

คูปองจดทะเบียน ต่ออายุ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ในประเทศไทย (โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ตราสินค้า)

฿6,500.00

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง


  • ป้องกัน !! ก่อนที่เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จะถูก COPY

  • 1 คูปอง สำหรับจดทะเบียน/ต่ออายุ 1 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

  • เมื่อได้รับคูปองแล้ว นำคูปองไปใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยทักมาที่ LINE ID: @digitalbiznetwork

+ -

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ป้องกัน !! ก่อนที่เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จะถูก COPY 
 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือที่เรียกกันว่า โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อ ตราสินค้า นั้น เป็นสิ่งที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของคุณกับสินค้าหรือบริการของผู้ค้ารายอื่นและช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือบริการของคุณได้ เมื่อเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการนั้นกับสินค้าหรือบริการ และได้รับการป้องกันผู้อื่นลอกเลียน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จึงช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
 
ลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่จะจดทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย โดยประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
(1) มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือ มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น เช่น เป็นรูปหรือคำที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อหรือภาพของผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  เช่น ธงชาติ เครื่องหมายราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น
(3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่จะจดทะเบียนนั้น จะต้องไม่เหมือนกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจจะทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า เจ้าของบริการ หรือแหล่งกำเนิดสินค้า โดยพิจารณาจาก คำเสียงเรียกขาน รูปหรือภาพ และการประดิษฐ์ของเครื่องหมาย เป็นต้น
 
 
 

หมายเหตุ : 1 คูปองสำหรับจดทะเบียน/ต่ออายุ 1 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

เมื่อได้รับคูปองแล้ว นำคูปองไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีที่ นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้คูปอง : 

1. ไม่รวมค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียน ซึ่งคิดตามจำนวนสินค้าที่ต้องการจด รายการละ 1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีจดประเภทสินค้าตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมเหมาที่ 15,000 บาทต่อคำขอ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. รวมค่าตรวจสอบเครื่องหมายแล้ว
3. กรณีตรวจสอบแล้ว คล้ายกับเครื่องหมายอื่น สามารถแก้ไขและตรวจสอบใหม่ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (การแก้ไขและตรวจสอบใหม่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
4. การยื่นแก้ไขคำสั่งจากนายทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ยกเว้นกรณีที่ราชการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามค่าธรรมเนียมที่ราชการเรียกเก็บ) 
5. กรณีเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่ชำระมาแล้วแต่ประการใด (ทั้งนี้ท่านสามารถทำการปรับแก้ไข และขอให้ตรวจสอบใหม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในหมายเหตุข้อ (3) 
6. กรณีเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ที่ชำระมาแล้วแต่ประการใด (หากท่านไม่ทำการปรับแก้ไขเครื่องหมาย เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ต่อไป) 
7. ไม่รวมบริการคำปรึกษาการอุทธรณ์ คัดค้าน แสดงปฏิเสธ สัญญาอนุญาตให้ใช้หรืออื่น ๆ โดยบริการตามที่ระบุในหมายเหตุ ข้อ (7) นี้ จะคิดค่าบริการเพิ่มแล้วแต่กรณี
8. ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกการใช้บริการ นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ท่านชำระค่าบริการมาแล้วแต่ประการใด ทั้งนี้ขอให้ท่านมั่นใจและชัดเจนในการตัดสินใจใช้บริการก่อนชำระเงินค่าบริการ

นิวซิตี้ ดิจิตอล บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค (เครือสหพัฒน์) 
สถาบันเครือข่ายธุรกิจและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ “องค์กรดิจิตอล” 
666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 662-294-6999 ext. 105, 134
Mobile: 668-1801-3035
Email: digitalbiznetwork@newcity.co.th 
LINE ID: @digitalbiznetwork
Website: www.newcitydigitalbiznetwork.com
Facebook: www.facebook.com/NewcityDigitalBizNetwork

Additional

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color ไม่

Tags

Tags สินค้า

  • No tags connected to product

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 32505856, emalloc: 31855472
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem